Hướng dẫn cách rút tiền mặt?

20-05-2016 - 17:12 | Lượt xem: 723

Hướng dẫn cách rút tiền từ tài khoản simthehaidang của bạn về ngân hàng

  1. Truy cập menu Rút tiền
  2. Nếu bạn chưa thêm tài khoản ngân hàng để rút tiền, vui lòng bấm vào Thêm tài khoản
  3. Nhập các thông tin trong mục Thêm ngân hàng
  4. Kiểm tra email để nhập mã xác nhận việc Thêm ngân hàng
  5. Tiếp tục truy cập vào mục Rút tiền, nhập các thông tin để hoàn tất việc rút tiền